D调

D调

旋木

文本谱民谣吉他谱 发表了文章 • 0 个评论 • 572 次浏览 • 2015-08-26 12:39 • 来自相关话题

旋木  王菲

原 调:D
选 调:D

  D               #Fm
擁有華麗的外表和絢爛的燈光

  Bm              #Fm
我是匹旋轉木馬身在這天堂

  G           D...
查看更多

旋木

文本谱民谣吉他谱 发表了文章 • 0 个评论 • 572 次浏览 • 2015-08-26 12:39 • 来自相关话题

旋木  王菲

原 调:D
选 调:D

  D               #Fm
擁有華麗的外表和絢爛的燈光

  Bm              #Fm
我是匹旋轉木馬身在這天堂

  G           D...
查看更多
  D大调是一个基于D(re)音的大调,英文为D major。由D、E、#F、G、A、B、#C和D组成,调号有两个升号。
相对小调是b小调,并行小调是d小调